૬૫ વર્ષના પ્રભાબેનને મરતાં મરતાં તેમના અંગોનું દાન કરીને બીજા ૫ જરૂરિયાતમંદ લોકોને નવું જીવનદાન આપીને માનવતા મહેકાવી….

અંગ દાન આ વિશ્વમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ દાન છે. ઘણા લોકો નવા દાતા અંગ મેળવી શકે છે.

પછી આ દુનિયામાં બીજી કોઈ સારી વસ્તુ નથી. આવી જ એક ઘટના શરપથીમાં બની હતી જ્યાં એક મહિલાએ બીજો જીવ આપ્યો હતો. જરૂરિયાતમંદ પાંચ લોકોને જીવન પર નવી લીઝ આપવામાં આવી હતી.

આ મહિલાનું નામ પ્રભાબેન ટીલારા હતું. એક દિવસ પ્રભાબેન ઘરે હતા ત્યારે તેમને અચાનક માથામાં દુખાવો થયો અને તેઓ પડી ગયા. તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, પરંતુ તે દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું.

પ્રભાબેનના મૃત્યુ બાદ આખા પરિવારમાં જાણે માતમ છવાઈ ગયો હોય તેવું દુઃખદ વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું, ત્યારબાદ પણ પરિવારના લોકોએ પ્રભાબેનના અંગોનું દાન કરવાનું નક્કી કર્યું અને તેમની બંને આંખો, લીવર. કિડની અને ચામડીનું દાન કરીને બીજા પાંચ જરૂરિયાતમંદ લોકોનો જીવ બચાવીને નવું જીવનદાન આપીને માનવતા મહેકાવી.

પ્રભાબેનના અંગોને તરત જ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડીને તે લોકોને નવું જીવનદાન આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યાં તેમની જાણકારી મેળવીને જરૂરિયાતમંદ લોકોમાં તે અંગોનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રભાબેનના અંગોની મદદથી બીજા પાંચ લોકોના ઘરે હંમેશા માટે ખુશીઓ છવાઈ ગઈ હતી, તે માટે જ અંગદાનને સૌથી મોટું મહાદાન ગણવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *