માંડવીમાં ૧૪ વર્ષનો દીકરો તેના નાના ભાઈ સાથે રહે છે એકલો અને પરિવારમાં તેમના માતા-પિતા કોઈ નથી.. આ વાતની ખબર પડી ખજૂર ભાઈને તો ખજુરભાઈ તે બંને ભાઈ માટે કરી આ મદદ…

ખજુરભાઈને આપણે બધા જાણીએ છીએ. ખજુરભાઈએ ઘણા જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબ લોકોને મદદ કરી. ખજુરભાઈએ છેલ્લા બે વર્ષમાં પોતાના ખિસ્સામાંથી બે કરોડ રૂપિયા આપીને ગરીબોને મદદ કરી હતી.

શકે (2)

અત્યાર સુધી બસો કરતાં ખજુરભાઈની સહાય વધુ થઈ છે. તેઓ ઘર બનાવીને આશરો મેળવી શક્યા. એક પરિવારને મદદ કરવા ખજુરભાઈ હવે માંડવી તાલુકાના જુના કાકરાપાર પહોંચ્યા છે. આ પરિવારમાં એક ચૌદ વર્ષનો પુત્ર અવિ ચૌધરી અને એક નાનો ભાઈ હતો, જેનું નામ હતું જય ચૌધરી બાર વર્ષનો હતો.

તેણે તેના નાના ભાઈની સંભાળ લીધી, ભલે તે માત્ર બાર વર્ષનો હતો. બંને ભાઈઓ હજુ નાના હતા ત્યારે જ ગુજરી ગયા પછી પરિવારની તમામ જવાબદારી અવિએ સંભાળી.

અવિ હાલમાં નવમા ધોરણમાં હતો, જ્યારે તેનો નાનો ભાઈ છઠ્ઠા ધોરણમાં હતો. અવિને તેના નાના ભાઈ સાથે રોજ સ્કૂલે જવાનું થતું. તે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે અને શાળાએ જાય છે.

ખજુરભાઈ આ ભાઈઓને મદદ કરવા આગળ આવ્યા. અવિ તેના નાના ભાઈની સંભાળ રાખતો હતો, તેના માટે બધું જ કરતો હતો. અવિ ઘરકામ કરતી હતી અને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી હતી. તેમનો પરિવાર તેમને ટેકો આપવા માટે ત્યાં ન હતો તેથી તેમના બે ભાઈઓ તેમના એકમાત્ર સાથી હતા.

શકે (4)

ખજુરભાઈ અવી માટે નવું ઘર પણ બનાવશે, અને તેમની રસોઈની સમસ્યા દૂર કરશે. ખજુરભાઈએ ભાઈઓને ભણાવવાની તમામ જવાબદારીઓ પણ ઉપાડી. ખજુરભાઈ ઘણા નિરાધાર અને ગરીબ લોકો માટે દેવદૂત છે, તેથી દરેક વ્યક્તિ ખજુરભાઈની હિંમતને સલામ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *