સુરતના બે યુવકોએ તેમની આવડતથી શરૂ કર્યો એવો સ્ટાર્ટઅપ કે આજે તેઓ મહિને કરી રહ્યાં છે સારી એવી કમાણી..

ત્યાં ઘણા લોકો છે જે જુગાર રમે છે અને વિવિધ વસ્તુઓ કરવા માટે સક્ષમ છે. જો કે, કોઈને ભેટ આપવી મુશ્કેલ છે. મોટી કંપનીઓ માટે દિવાળી કે અન્ય તહેવારો પર તેઓ તેમના કર્મચારીઓને કઈ ભેટ આપશે તે પસંદ કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તેથી તેમને મદદ કરવા માટે ગિફ્ટોપીડિયા નામનું સુરત સ્ટાર્ટઅપ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ એક નવા યુગની શરૂઆત હતી.

આ કંપનીએ એવું નક્કી કર્યું હતું કે જે કર્મચારીઓને જે ગિફ્ટ ગમે તે જાતે જ પસંદ કરવી અને કંપનીએ નક્કી કરેલા બજેટની અંદર જ તે ગિફ્ટ લેવી, સુરતની આ કંપનીના સ્થાપક અમિત ટાંક અને ધવલ ગાંધી ગિફ્ટ આપવાની રીતમાં નવું પરિવર્તન લાવ્યા હતા, કારણ કે દરેક લોકોને મનગમતી ગિફ્ટ મળી શકે, ગિફટોપીડિયા કંપનીએ પોતાની વેબસાઈટ પર એક પોતાનો અલગ સ્ટોર પણ ઉભો કર્યો હતો.

તેથી દરેક લોકો સ્ટોર પરથી કર્મચારીઓને પોતાની કંપની દ્વારા આપેલા પાસવર્ડથી લોગીન કરશે, ત્યારબાદ જેટલા પોઇન્ટ આપવામાં આવ્યા હોય તે પોઇન્ટ ફોનની અંદર જે ગિફ્ટ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ રહેશે, આ કામ ત્રણ સ્ટેપની અંદર સરળ અને કર્મચારી બંનેનું થઇ જશે,

આ કંપનીઓ માત્ર એક જ ઉદ્દેશ હતો કે કર્મચારીઓ જ્યારે પોતાનું મનપસંદ ગિફ્ટ લે છે ત્યારે તે વસ્તુઓ સો ટકા વપરાશ કરે છે, તેથી દરેક લોકો તેમની મનપસંદ ગિફ્ટ લે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *