મંગળવારના દિવસે માત્ર આટલું કરવાથી માં મોગલ થશે પ્રસન્ન..

માતાજી મોગલને દુઃખની દેવી કહેવામાં આવે છે. માતાજીને માનનારાનું કામ માતાજી મોગલ તરત કરે છે.

મોગલ સ્થાપિત કરવા. માતાજી મોગલ એક એવી વ્યક્તિ છે જે તેના પર વિશ્વાસ રાખે છે. ઘણા ભક્તો માતાજીના મોગલ ધામના દર્શન કરી શકતા નથી. જો કે, માતાજી હજુ પણ લાયક દેવતા છે.

મણિધર બાસ્પુએ આવા માતાજી મોગલ ભક્તોને સરળ ઉપાય આપ્યો છે. મણિધર બાપુએ સાચો માર્ગ બતાવ્યો છે.

ભક્તો તેમણે ભક્તોને માતા મોગલને પ્રસન્ન કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. ઘરમાં માતાજી મોગલની પૂજા કરવી જોઈએ તેવું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.

મણીધર બાપુના જણાવ્યા અનુસાર ભક્તો જો સાચા દિલથી માતાજી મોગલ નું નામ લઇ લે તો માતાજી તેના જીવનમાં આવતી તમે એમ પરેશાનીઓ દૂર કરે છે. માતાજી ભક્તો ઉપર તેમની કૃપાદ્રષ્ટિ હંમેશા માટે રહે છે એટલે કે, અનેક ભક્તોને માતાજી પરચા આપ્યા છે.

ત્યારે મણીધર બાપુએ માતા મોગલ ને પ્રસન્ન કરવા માટેનો સરળ ઉપાય જણાવ્યું છે. મણીધર બાપુએ જણાવ્યું કે માતાજી મોગલ ને પ્રસન્ન કરવા હોય તો ઘરે તેમના ફોટા પાસે અગરબત્તી અને દીવો કરવો જોઈએ, અને તેમની સાથે પોતાના કુળદેવીની પણ પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ.

માતાજી મોગલ ને ગૂગળ માં ખૂબ જ પ્રિય છે. તેથી પૂજા કર્યા પછી ગૂગળ નો ધૂપ કરવો જોઈએ. પૂજા કરવા ઉપરાંત વ્રત કે ઉપવાસ કરવાની જરૂર નથી. માતાજી મોગલ ને પ્રસન્ન કરવા હોય તો દરેક વ્યક્તિને કપડાનું દાન કરવું જોઈએ. જેથી માતાજી મોગલ પ્રસન્ન થાય છે.

આ સિવાય મંગળવારના દિવસે ગરીબ બાળકોને ઘરે બોલાવી પ્રેમથી જમાડવાથી માતાજીના આશીર્વાદ મળે છે. ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધે છે, માતાજી મોગલને સાચા દિલથી યાદ કરવાથી માતાજી તમારા કામ કરે છે. પૂજા કરવા ઉપરાંત વ્રત કે ઉપવાસ કરવાની જરૂર નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *