આ મહિલા કાબરાઉ માં મોગલની મહા આરતી માટે હાથમાં લઈને આવી ૫૦ હજાર રૂપિયા, પછી મણિધર બાપુએ આ મહિલાને કીધું એવું કે…..

ભારતમાં મોગલ ના પરચા અપરંપાર છે . મા મોગલ નામ જ બધા દુ:ખ દૂર કરવા માટે કાફી છે. મા મોગલના દર્શન કરવા માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. કોઈ ઘરે ખાલી હાથે જતું નથી.

માનવ મોગલ તેના ભક્તોની તમામ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે અને તેમના જીવનને ખુશીઓથી ભરી દે છે. મન મોગલ નામ લેવાથી જગતના તમામ દુઃખો દૂર થઈ જાય છે.

હવે એક મહિલા 50 હજાર રૂપિયા લઈને કબરાઈના ઘરે પહોંચી. મહિલાએ કહ્યું, “હું આ રૂપિયા મુગલને મહાઆરતી તરીકે આપવા માંગુ છું.”

મહિલાએ જણાવતા કહ્યું કે તેની ઉંમર હજુ નાની છે અને તેના પતિનું મૃત્યુ થઇ જતા તેના પર દુઃખના પહાડો તૂટી પડ્યા હોય તેવું દુઃખદ વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું, આ મહિલાને બે સંતાનો પણ છે. તેથી માં મોગલે આજે આ મહિલાને હિંમત આપી છે. માં મોગલના કારણે જ આ મહિલાના જીવનના જેટલા પણ દુઃખ હતા તે બધા જ દુઃખો દૂર થઇ ગયા છે.

તે માટે આ મહિલા ૫૦ હજાર રૂપિયા માં મોગલની મહાઆરતી તરીકે આપવા માટે આવી હતી તો મણિધર બાપુએ તે મહિલા પાસેથી ૫૦ હજાર રૂપિયા લીધા અને કહ્યું કે તું મારી દીકરી છે અને માં મોગલે તારી બધી જ મનોકામનાઓ પુરી કરશે.

ત્યારબાદ મણિધર બાપુએ તે રૂપિયામાં એક રૂપિયો ઉમેરીને તે રૂપિયા તે મહિલાને પાછા આપી દીધા અને કહ્યું કે માં મોગલે તારી બધી જ મનોકામનાઓ પુરી કરી, આથી માં મોગલમાં વિશ્વાસ રાખવાથી જ ભક્તોના બધા દુઃખો દૂર થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *