માટેલમાં આજે પણ હાજરા હજુર છે ખોડિયાર માં, નિઃસંતાન દંપતીને માં ખોડલના દર્શન કરવાથી જ તેમની ઘરે બંધાઈ છે પારણ્યું..

ગુજરાતમાં સમુદાયના નાના અને મોટા અસંખ્ય મંદિરો છે, દરેક મંદિરના દર્શન કરવા ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસ કરે છે. આજે, અમે ખોડિયારના પવિત્ર મંદિર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. મંદિરને તેના નામ માતેલીયા ધારા માટે વારંવાર ઓળખવામાં આવે છે, ગુજરાતમાં ખોડિયારના અસંખ્ય મિત્રો છે. ઘણા પવિત્ર મંદિરો છે.

ત્યાં પણ મા ખોડિયારને સમર્પિત એક મંદિર છે જે વાંકાનેરના માટલમાં આવેલું છે, મા ખોડિયાર હજુ પણ મંદિરમાં છે. મેટેલ હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં તેના મેટેલિયા ધારા નામથી જાણીતું છે, ખોડિયારનું આ મંદિર લગભગ સો વર્ષ જૂનું છે. આ તે સ્થાન છે જ્યાં માતાજી ભેખડ પર બિરાજમાન છે. પરિણામે, ભક્તો માતાજીની પ્રાર્થના કરવા માટે વિશ્વભરમાંથી મોટી ભીડમાં પ્રવાસ કરે છે.

માતાજીના આ સ્થાનક પર તેમની બહેનો આવડ, બીજબાઈ, ખોડિયાર અને હોલબાઈ હાલમાં પણ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. માતાજીના આ મંદિરના પટાંગણમાં ત્રિશુલ, વૃક્ષ અને માટેલીયો ધરો પણ આવેલો છે. મંદિરની બાજુમાં આ ધરો આવેલો છે તેના વિષે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ ધરામાં રહેલું પાણી ઉનાળામાં પણ કોઈ દિવસે ખુટ્યું નથી.

માં ખોડિયાર માતાજીનું સોનાનું મંદિર આ ધરામાં આવેલું છે, તેના પાછળના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો એક સમયે આ મંદિરને રાજાએ બહાર કાઢવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા પણ તે સમયે ધરાનું પાણી ઉભરાઈ ગયું એટલે તે મંદિર પાછું ધરામાં ડૂબી ગયું હતું.

આ મંદિરમાં માં ખોડિયારના દર્શન માત્રથી જ નિઃસંતાન દંપતીના ઘરે પણ પારણાં બંધાય છે. તેથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં માં ખોડિયારના દર્શને આવતા હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *