આ યુવકનું ખુબ જ અઘરું કામ પૂરું થતા પહોંચી ગયો માં મોગલના ચરણોમાં, 51 હજાર રૂપિયા રોકડા મૂકી દીધા મણિધર બાપુના હાથમાં…

માતા મોગલ દ્વારા લખાયેલ પેમ્ફલેટ અસામાન્ય છે. જે કોઈ પણ પોતાની માતાને હૃદયથી યાદ કરે છે તે તેના દરેક દુ:ખમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. માતાજી કોઈપણ સ્વરૂપ અથવા સ્મૃતિમાં દેખાય છે અને કોઈપણ ભક્તને મદદ કરે છે. આ જ રીતે, એક વ્યક્તિ 51,000 રૂપિયા લઈને કાબારાવ પહોંચ્યો.

મણિધર બસુએ યુવા કેને પૂછ્યું કે જ્યારે તેણે મણિધર બીપુને રૂપિયા સોંપ્યા ત્યારે તેઓ શું માનતા હતા. યુવા કેએ કહ્યું કે તેણે તેની એક મિલકત પર ભાડા પર કબજો કર્યો છે, અને તે મિલકત છોડી રહ્યો નથી.

પ્રોપર્ટીનું વિભાજન કરવામાં પણ તેમને ઘણી તકલીફ પડી હતી. ઘણી વખત ઘર વેચવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી આખરે તેણે માતા મોગલમાં વિશ્વાસ કર્યો.

માનતા રાખ્યા કબરાઈમાં પ્રથમ આવ્યા હતા. તેની મિલકત તરત જ વેચાઈ ગઈ અને ભાડૂતનો કબજો ગયો. આ યુવક પહેલા કબરાઈ પહોંચ્યો અને તેણે 51 હજાર રૂપિયા આપ્યા.

જ્યારે તેમની મિલકત પૂરી થઈ ત્યારે તેમનો પરિવાર પણ ખુશ હતો. મિલકત વેચ્યા બાદ તેઓ કબરાઉ ધામ આવ્યા હતા કારણ કે તેમાં કરોડો રૂપિયા હતા. આનાથી તેમને 51 હજાર એકત્ર કરવાની મંજૂરી મળી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *