આ યુવક સીએ ઇન્ટરની પરીક્ષા છોડીને મુંબઈથી અમદાવાદ આવ્યો હતો અને છેલ્લા ચાર મહિનાથી સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં ફરજ બજાવે છે….

અમદાવાદના ઓગોનાજ સર્કલ પાસે પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, 600 એકર જમીનમાં આ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવને પ્રમુખ સ્વામી નગર બનાવવામાં આવ્યો છે. આ નગરના નિર્માણ માટે છેલ્લા બે વર્ષથી હજારો સ્વયંસેવકો તેમની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. આ ઉત્સવના સાક્ષી બનવા માટે દેશભરમાંથી ભક્તો આવે છે.

જેમાં સેવા આપી રહેલા સ્વયંસેવકોમાં ઘણા ડોકટરો અને ઘણા એન્જીનીયરો છે, ઘણા મોટા અધિકારીઓ ઘણા મહિનાઓથી સેવા આપવા માટે અહીં પોતાનું કામ છોડીને ગયા છે. આ બધાની વચ્ચે, અમે આવા જ એક વિદ્યાર્થી વિશે વાત કરીશું, આ વિદ્યાર્થીનું નામ છે વિવેક વાલિયા, જે મુંબઈના વસઈમાં રહેતો હતો.

હાલમાં વિવેક અમદાવાદમાં સેવા આપવા આવ્યો છે, વિવેક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો અભ્યાસ કરતો હતો, વિવેકે સેવા આપવા માટે CA ઇન્ટરની પરીક્ષા પણ છોડી દીધી હતી અને અહીં શતાબ્દી મોહોત્સવમાં સેવા આપવા આવ્યો હતો. યુવકે નક્કી કર્યું હતું કે તે છ મહિના પછી આ પરીક્ષા આપશે.

તેથી સેવાને ધર્મ માનીને આ યુવક સેવામાં જોડાયો. વિવેક છેલ્લા ચાર મહિનાથી સેવા આપી રહ્યો હતો અને હજુ 35 દિવસ સેવા આપશે, સેવા આપ્યા બાદ વિવેક મુંબઈ જશે અને આગળનો અભ્યાસ કરશે, હાલમાં ઘણા સ્વયંસેવકો અહીં સેવા આપી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *